Życzenia świąteczne – Wielkanoc 2020 roku

Drodzy Parafianie!

 W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, chcemy podzielić się radosnym orędziem wiary, które brzmi: Chrystus Pan Zmartwychwstał!

Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i lęku o przyszłość to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu.

Ponieważ tegoroczne Święta Paschalne zostały tak mocno ograniczone w wymiarze liturgicznym i wspólnotowym, dlatego przeżywajmy je z jak największym zaangażowaniem osobistym w gronie rodziny i najbliższych. Niech ich obchód będzie trochę skromniejszy na zewnątrz, lecz bogatszy duchowo.

Życzymy Wam głębokiego pokoju, niewzruszonej ufności w Bogu, wzajemnej miłości i zrozumienia, a także wielkiej gotowości, by dzielić strapienia i ciężary braci oraz sióstr znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Niech Chrystus Zmartwychwstały dodaje Wam odwagi, umacnia wiarę i kieruje Wasze pragnienia oraz wysiłki ku osiągnięciu radości nieprzemijającej i wiecznie trwałej.

Pozdrawiamy was wraz z zapewnieniem o modlitwie.

Wasi duszpasterze