Modlitwa przed posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Przewodniczący /np. ojciec rodziny/ zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Przewodniczący:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego o Zmartwychwstaniu Pańskim:
Z Ewangelii Św. Jana / J 21,1-9/.
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc
i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Przewodniczący:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy:
Amen.
Przed samym posiłkiem przewodniczący mówi:
Przewodniczący:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Wszyscy:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się: Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, + tych którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.
Na początku posiłku wszyscy dzielą się jajkiem – symbolem życia i składają sobie życzenia, a następnie zasiadają do śniadania wielkanocnego.