Nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej

Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietnia 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej. Przyjmujemy decyzję Ojca Świętego z wdzięcznością i radością.

Ksiądz Krzysztof Chudzio urodził się 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Po maturze został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.  Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1988 r.

Po święceniach kapłańskich był wikariuszem parafialnym w parafii pw. Św. Wojciecha w Krośnie (1988–1989), a następnie został wysłany na Ukrainę w diecezji Kamieniec Podolski, gdzie pełnił różne funkcje: sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego i kanclerza kurii biskupiej (1989-2005). Po powrocie do diecezji pochodzenia był dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego (2005-2006), a następnie duchownym ojcem Wyższego Seminarium Duchownego i profesorem Instytutu Teologicznego w Przemyślu (2006-2015). Obecnie jest proboszczem parafii Jasienica Rosielna i kanonem honorowym kapituły katedralnej w Przemyślu.