V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020

1. a) Dziś V Niedziela Wielgiego Postu. Zgodnie z tradycją zasłania się krzyże w kościele.
b) Krzywcza, Reczpol – nie będzie dzisiaj nabożeństwa Gorzkich Żali.
2. a) Od jutra nastąpi zmiana godzin odprawiania Eucharystii w dni powszednie: Krzywcza 18.00, Reczpol 17.00, Ruszelczyce 19.00, Średnia 17.00
b) Kancelaria parafialna po zmianie czasu czynna: pn, śr, pt 16.00 – 17.00. W okresie trwania pandemii prosimy załatwiać tylko najważniejsze sprawy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z kapłanem.

3. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
a) W czwartek możliwość spowiedzi 30 min przed Mszą Świętą. Po Eucharystii modlitwy za pasterzy i o powołania.
b) W pierwszy piątek możliwość spowiedzi 30 min przed Mszą Św. Po Eucharystii modlitwy do Serca Pana Jezusa. Nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Z racji pierwszego piątku kapłani nie odwiedzą chorych z posługą kapłańską.
c) W pierwszą sobotę 30 min przed Mszą Św. możliwość spowiedzi. Po Eucharystii modlitwa różańcowa.

4. a) Najbliższa niedziela, to Niedziela Męki Pańskiej, czyli Niedziela Palmowa. Na Mszach świętych obrzęd poświęcenia palm. Obrzęd błogosławieństwa palm w kościołach bez użycia wody święconej i bez procesji.
b) W następną niedzielę adoracja Najświętszego Sakramentu z racji I niedzieli miesiąca. Nie będzie zmiany tajemnic różańcowych. Prosimy by przez kwiecień odmawiać tą samą tajemnicę różańca.
Krzywcza, Reczpol – nie będzie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
c) Za tydzień składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

5. a) Prosimy parafian o zabranie do domów prasy katolickiej. Gdy ktoś korzysta z dyspensy od niedzielnej Mszy Św. niech ktoś z rodziny weźmie.
b) Do nabycia w zakrystii „paschaliki”. Ofiara to przynajmniej 8 zł dla najbiedniejszych.
c) Przy ołtarzu znajdują się puszki, do których można wrzucać pieniądze na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu. Można wpłacać pieniążki na kwiaty na konto parafii w banku lub przelewem. Numer konta: BS Dynów O/Dubiecko F/Krzywcza 16 9093 1046 2003 0300 0345 0001

6. Zachęcamy parafian do skorzystania z rekolekcji wielkopostnych na kanale YouTube: Radio FARA oraz na Facebook: Radio FARA.
a) Dla dzieci – Droga do nieba. 10 minutowe konferencje. Prowadzi ks. Robert Ryba. Codziennie od poniedziałku 30 III do piątku o godz. 9.00, 14.00, 19.30.
b) Dla młodzieży – Antidotum. Prowadzi ks. Mateusz Rutkowski. Od wtorku 31 III o godz. 12.20

7. Reczpol – jesteśmy wdzięczni P. Marii Pawłowskiej i druhom strażakom z Reczpola za pomoc przy ścince modrzewi przy budynku parafialnym.

8. Zarządzenia ks. abpa Adama Szala z dnia 25 III br. (część I)

a) Eucharystia – Abp – Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję.
– Prosimy parafian, by pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy Św. i nabożeństwach poprzez środki przekazu. Bezwzględnie wzywamy, by w Eucharystii uczestniczyła tylko rodzina, która zamówiła intencję!
b) Spowiedź – Abp – Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem. Jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Podczas sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga, wyrażony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych.
– Przed każdą Mszą Św. kapłan będzie dostępny. Spowiadamy jednak poza konfesjonałem.
Przykazanie kościelne dotyczące sakramentu pokuty mówi, że spowiedź należy odbyć przynajmniej raz
w roku. Zaś przykazanie kościelne dotyczące Komunii św. mówi, że należy ją przyjąć w okresie wielkanocnym. W kalendarzu liturgicznym okres wielkanocny trwa aż do niedzieli Trójcy Św., czyli w tym roku do 7 czerwca. Ten, kto nie będzie się w stanie wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami:
* przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to możliwe;
* nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi uzyskania rozgrzeszenia. W niebezpieczeństwie śmierci trzeba wzbudzić w sobie żal doskonały, płynący z miłości do Boga wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie.

c) Chorzy – Abp – Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych.
– Nie będzie odwiedzin kapłana do chorych na I piątek miesiąca i przed świętami. Ograniczamy posługę osobom chorym i w podeszłym wieku do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.

d) Pogrzeb – Abp – Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem o procesję od bramy cmentarnej. Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach.
– Pogrzeb – najpierw stacja przy grobie. Potem Msza św. za zmarłego w świątyni dla najbliższej rodziny, limit 5 osób.
e) I Komunia Św. – Abp – W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości związane z I Komunią świętą. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygotowanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.

9. a) W piątek 25 III na pustym placu Św. Piotra w Rzymie papież Franciszek tak się modlił: „Nie jest to czas Twojego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie i ku innym. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera”.
b) Nadal prosimy o duchową łączność wszystkich parafian wyrażaną przez wspólną modlitwę w rodzinach, wzajemną życzliwość, cierpliwość, solidarność i wyrozumiałość.
c) Prośmy o zdrowie wszystkich zakażonych wirusem: Pod Twoja obronę… Maryjo uzdrowienie chorych…