W Święto Chrztu Pańskiego 12 stycznia 2020. w świątyni filialnej pw. Św. Jana Pawła II w Reczpolu miało miejsce poświecenie chrzcielnicy. Nowa chrzcielnica jest darem tamtejszej społeczności dla parafii. Nowa chrzcielnica ma solidną kwadratową podstawę, prostokątny słup zakończony sześciobocznym zwieńczeniem, w którym znajduje się naczynie z wodą. Całość wykonana jest z granitu, kopuła zaś jest mosiężna zakończona znakiem krzyża. Parafia składa podziękowanie P. Stanisławowi Bajda za koncepcję chrzcielnicy, P. Janowi Jadam i P. Władysławowi Dudzińskiemu za dopilnowanie wykonania przez firmę Skala z Przemyśla. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!