1. a) Dzisiejsza niedziela to Święto Chrztu Pańskiego. Niech będzie ono przypomnieniem naszego własnego chrztu. Przez ten bowiem sakrament staliśmy się dziećmi Bożymi i weszliśmy do wspólnoty Kościoła. Z odwagą podejmujmy obowiązki chrześcijanina. Dzisiaj w Reczpolu poświęcenie nowej chrzcielnicy.
b) Wraz z dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy w świątyni i naszych domach śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego. Zachowajmy także świąteczny wystrój naszych domów.
c) Krzywcza, Ruszelczyce, Średnia – Dzisiejsza składka przeznaczona na świątynię. Bóg zapłać ofiarodawcom.

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w piątek 17 I Św. Antoniego, opata, zaś w niedzielę 19 I Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Zachęcamy do modlitwy w intencji naszej diecezji.

3. W sobotę 18 I rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tegoroczny Tydzień Modlitw będzie pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.

4. Reczpol – w następną niedzielę składka na świątynię.

5. Zakończyliśmy wizytę kolędową. Składamy podziękowanie za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę. Dziękujemy za ofiary składane z tej okazji. Zostaną one przeznaczone na cele parafialne, pokrycie kosztów wyjazdów duszpasterskich oraz na utrzymanie kapłanów. Bardzo boleśnie niepokoi nas: nieprzyjęcie kapłana przez niektórych parafian, brak praktyk religijnych – spowiedzi i komunii świątecznej, nieobecność na świątecznej i niedzielnej Mszy Św., brak pogłębionego życia religijnego u młodzieży, zamieszkiwanie w konkubinacie bez perspektywy małżeństwa sakramentalnego, podziały w rodzinach, alkoholizm. Niech Boże Dziecię błogosławi wszystkim w nowym 2020 roku. Można dzisiaj zgłosić w zakrystii kolędę, jeśli kogoś opuściliśmy, był nieobecny. Odwiedzimy jutro od 15.00.

6. a) Msze Św.: Krzywcza – codziennie o 17.00, Reczpol – wt, czw, sb o 17.00, Ruszelczyce – pn, śr, pt o 18.00.

b) Kancelaria parafialna czynna: pn, śr, pt 15.00 – 16.00.

7. Matce Najświętszej polećmy dzieci młodzież na feriach: Pod Twoja obronę…

Kategorie: Ogłoszenia