Kolędnicy misyjni 2019-20

Piękne jest to, że już od wielu lat dzieci, kolędnicy misyjni dedykują swoją posługę głoszenia Dobrej Nowiny od drzwi do drzwi, by dzielić się tą radością z narodzenia Pana Jezusa. Młodzi ludzie ze wspólnoty RAM włączyli się w akcję Kolędnicy Misyjni 2019 roku dedykowaną dzieciom Amazonii.

W 2019 roku kolędnicy misyjni stali się szczególnymi współpracownikami Ojca Świętego z dwóch powodów: po pierwsze, pomagają rówieśnikom w Amazonii, czyli regionie, dla którego papież Franciszek zwołał tegoroczny Synod; po drugie, Ojciec Święty zachęca w Liście Apostolskim o znaczeniu i wartości żłóbka do podtrzymywania tradycji budowania szopek. A każda grupa kolędników misyjnych staje się taką żywą szopką, która wychodzi z naszych kościołów parafialnych i odwiedza nasze wioski, nasze miasteczka, nasze rodziny. W Krzywczy kwestowała jedna grupa młodzieży, w Reczpolu dwie. Zebrano kwotę 5.800 zł, która została przekazana organizatorom akcji. Dziękujemy parafianom za wielkoduszność na rzecz misji, młodzieży za zapał i trud.