1. Kończący się 2019 rok przebiegał pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha” Św. Paweł napisał: „Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa.” Jeśli porównamy nasze życie do drzewa, to korzeniami winniśmy trwać w Bożych przykazaniach i ośmiu błogosławieństwach, a z pewnością wydamy owoce Ducha.

2. Statystyki 2019 roku: Chrzty – 34, I Komunii Św. – 15, Bierzmowani – 29, Małżeństwo – 15, Pogrzeby – 32.

3. Parafia składa serdeczne podziękowania organistom: Pani Wiktorii Bajda, Panu Markowi Laska; kościelnym: Panom Emilowi Gaweł, Władysławowi Dudzińskiemu, Andrzejowi Domoń, Janowi Depciuch, za służbę w świątyniach na rzecz wspólnoty parafialnej, ministrantom, lektorom, dziewczynkom z DSM za posługę przy ołtarzu, parafianom za troskę o świątynię: comiesięczną składkę, sprzątanie, świeże kwiaty. Bóg zapłać!

4. W najbliższych latach parafia przystąpi do remontu świątyni w Krzywczy. Została wykonana ekspertyza, która jest podstawą do opracowania projektu renowacji fundamentów i ścian. W pierwszej kolejności potrzeba odwodnić, osuszyć i wzmocnić fundamenty świątyni. Będziemy starali się zdobyć fundusze na prace u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także w Urzędzie Marszałkowskim. Prosimy parafian w najbliżej latach o hojniejszą składkę.