W niedzielę 12 maja 2019. w naszej Parafii odbyła się Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Po gruntownym przygotowaniu katechetycznym do pierwszej spowiedzi oraz Komunii Świętej przystąpiło 15 dzieci. Uroczystościom przewodniczył ks. Proboszcz Janusz Wilusz, kazanie zaś wygłosił ks. Paweł Starostka, wikariusz. Pierwsza Komunia św. była wielkim przeżyciem zarówno dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa do swego serca, jak również dla ich rodziców i bliskich. W dni następne „Biały Tydzień” dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli we wspólnym dziękczynieniu za dar Ciała Pańskiego. Życzymy wszystkim dzieciom, aby trwały przy Chrystusie przez całe swe życie i zawsze miały serce tak czyste i piękne jak w dzień Pierwszej Komunii Świętej.