Rekolekcje wielkopostne 2019

Rekolekcje wielkopostne to bardzo szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji bardziej zagłębiamy się w mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień, żyjąc w biegu, często zapominamy. Rekolekcje to przede wszystkim czas na pojednanie i pogłębienie więzi z Panem Bogiem. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie podźwignąć się ze swoich upadków, a czas rekolekcji motywuje, wzmacnia i daje siłę do walki z grzechem. Głoszone nauki uświadamiają mi moje niedoskonałości, pokazują, co powinnam zmienić w życiu i ile pracy muszę włożyć w to, żeby moje życie mogło stawać się lepsze. Dostaję wskazówki, czasem gotowe odpowiedzi, jak pracować nad właściwymi relacjami we własnej rodzinie, jak uczyć się cierpliwości i pokory, jakie wymagania powinnam stawiać sobie i swoim bliskim, by wzrastać w wierze.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii prowadzili: ks. dr Jan Bober proboszcz z Tyrawy Wołoskiej, który głosił kazania w Reczpolu i Ruszelczycach oraz ks. Mateusz Rutkowski, wikariusz z Krosna, który prowadził nauki w świątyniach w Krzywczy i Średniej. Jednocześnie w godzinach przedpołudniowych odbywały się spotkania rekolekcyjne z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną.