Boże Narodzenie 2018

Święta Bożego Narodzenia każdego roku zatrzymują nas, urzekają, pomagają otworzyć oczy na przychodzącego Boga. Na tyle bliskiego, bo małego Dzieciątka – że aż można się zadziwić. Boże Narodzenie, pomaga widzieć dzisiejszy świat w perspektywie historii Jezusa, która się przecież nie skończyła. My w tej historii uczestniczymy swoją wiarą, wypełnieniem powołania, świadectwem życia, miłością drugiego człowieka.
Życzymy wszystkim parafianom, abyśmy w te świąteczne dni Bożego Narodzenia mogli umysłem i sercem trwać przy Chrystusie, który w tajemnicy Wcielenia stał się nam tak bliski. Umocnieni Jego łaską i darami Ducha Świętego nie ustawajmy w przeobrażaniu rzeczywistości w bardziej Bożą i ludzką.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości i pokoju!