Pielgrzymka Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej

Przed październikiem Róże Różańcowe Archidiecezji Przemyskiej spotykają się na skupieniu i modlitwie. W tym roku pielgrzymka członków Żywego Różańca miała miejsce 29 IX do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązaniem wspólnoty. Ks. Marian Hofman, proboszcz z Żurawicy Dolnej przy wieży widokowej przywitał pielgrzymów z poszczególnych parafii Archiprezbiteratu Przemyskiego.  Następnie wygłosił katechezę o tajemnicy Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Odmawiając część chwalebna różańca zgromadzeni udali się do świątyni na Eucharystię, której przewodniczył J.E. ks. abp Adam Szal w asyście wielu kapłanów, opiekunów Róż.

W wygłoszonej homilii zapraszał wiernych, aby karmili się Eucharystią, która najpełniej przybliża nas do Chrystusa: „Pozwólmy prowadzić się Eucharystii, pozwólmy się karmić Eucharystią. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, ona daje siłę do trzymania krzyża, ona pomaga nam wzrastać w zażyłości z Panem Bogiem, ona pomaga wzrastać naszej duszy i pomaga nam osiągnąć doskonałość.”

Metropolita zachęcał również, aby sięgając po różaniec, wejść w głęboką relację z Bogiem: „Matka Boża zaprasza nas, abyśmy poznali tajemnicę zbawienia i szli drogą wytyczoną przez prawdy wiary, przez prawdy, które są tak mocno wpisane w Nowy Testament, w Objawienie Boże, to ona w tej modlitwie prowadzi nas do Chrystusa. Pozwala nam wejść w taką intymną, głęboką relację z Panem Bogiem i z tajemnicami dotyczącymi życia Maryi, życia jej Syna i naszego życia. Poprzez tajemnice różańcowe przybliża nam zbawienie”. Dziękujemy Bożej Opatrzności za to spotkanie z Jezusem, Jego Matka oraz braćmi i siostrami kochającymi modlitwę różańcową.