Odpust i poświęcenie plebanii

W niedzielę 9 IX br. parafia Krzywcza przeżywała odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przeniesienie terminu z 8 IX na dzień następny było związane z obecnością J.E. ks. abpa Józefa Michalika, udzieleniem sakramentu bierzmowania oraz poświeceniem wyremontowanego budynku plebanii.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii o godz. 11.00, którą razem z Księdzem Arcybiskupem koncelebrowali: ks. prałat Władysław Kenar z Łańcuta, ks. prałat Kazimierz Wójcikowski z Jodłówki, ks. prałat Ryszard Panek z Dubiecka, ks. Janusz Wilusz, proboszcz. Na początku Mszy Św. rodzice kandydatów do bierzmowania w imieniu wspólnoty powitali miłego Gościa, poprosili o dar Ducha Świętego dla swoich dzieci. W homilii ks. arcybiskup najpierw mówił o wielkości powołania Maryi: „Pan Bóg wybrał Maryję, abyśmy mogli dotknąć, posłuchać i doświadczyć Miłości Bożej.” Zachęcał młodych ludzi, by tak jak Matka Zbawiciela wykorzystali wielkie dary Bożej mądrości. Do wszystkich zaś zebranych apelował: „Jeśli chcemy szczerze powiedzieć, że Bóg i Ojczyzna, Kościół i Matka Najświętsza liczą się w naszym życiu, musimy się nawracać – abyśmy stawali się narodem głębszej wiary, żywszej modlitwy i mocniejszego świadectwa w obronie wiary i obyczajów”. Sam obrzęd sakramentu bierzmowania odbył się w ciszy i modlitewnym skupieniu. 25 naszych młodych parafian otrzymało dar Ducha Świętego, potrzebny do prowadzenia dojrzałego życia chrześcijańskiego i dawania czytelnego świadectwa o Jezusie Chrystusie w dzisiejszym świecie.

Na zakończenie Eucharystii Gospodarz podziękował Ekscelencji za wspólną modlitwę, posługę szafarza bierzmowania oraz starania i determinację w odnowieniu zabytkowej plebanii. Następnie padły słowa wdzięczności wobec architekta, kierownika budowy, wykonawcy, ludzi dobrej woli, którzy pomagali zdobyć środki zewnętrzne na remont i parafian, którzy finansowo i przez prace fizyczną przyczynili się do wspólnego dzieła. Śpiew Te Deum oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło wspólne dziękczynienie.

Następnie zaproszeni goście udali się pod budynek remontowanej plebanii. Radosnej grupie przewodziła młodzież RAM- u ze śpiewem. Po okolicznościowej modlitwie Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił i pokropił wodą święconą mury odnowionej plebanii. Wszyscy, którzy przyszli pod budynek mogli podziwiać ogrom pracy jaki został wykonany by przywrócić świetność i piękno obiektu. Budynek będzie służył nie tylko jako mieszkanie księży, ale też jako miejsce spotkań wspólnot oraz będzie wizytówką parafii.

« 1 z 2 »