Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie? Wszystko rzucić i zwyczajnie za Nim biec? Kto to pojmie? Kto wyjaśni należycie? Tajemnica… Cóż tu więcej można rzec… Każdy nowy kapłan jest wielkim darem, szczęściem i radością dla Kościoła.

W niedzielę 10 VI Mszę Świętą prymicyjną w parafii Krzywcza na zaproszenie księdza proboszcza odprawił ks. Sławomir Hadam. Ksiądz Neoprezbiter pochodzi z sąsiedniej parafii Babice. W Krzywczy kończył Gimnazjum, tutaj też ma swoja rodzinę. Prymicjant został uroczyście powitany przez przedstawicieli Rady Parafialnej. Na Eucharystii modlił się za całą naszą wspólnotę, a szczególnie o nowe powołania kapłańskie, z naszej krzywieckiej parafii. Młodzież w podziękowaniu życzyła młodemu kapłanowi, by za Jezusem podążał z ufnością i nadzieją; by w posłudze duszpasterskiej podpatrywał św. Jana Marię Vianneya, jak on uświęcał siebie i poddanych w bardzo zaniedbanej francuskiej parafii.

Końcowym akordem Mszy Św. było błogosławieństwo, którego Neoprezbiter udzielił zgromadzonym wiernym poprzez nałożenie na głowę rąk i wypowiedzenie specjalnej formuły. Każdy z uczestników tej wyjątkowej Mszy św. otrzymał również na pamiątkę obrazek prymicyjny.