W czwartek 31 V br. obchodziliśmy wraz z całym Kościołem uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kościół od początku głosi wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centrum kultu. W encyklice „Mysterium fidei” papież Paweł VI przypomina: „Kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”.

Boże Ciało jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W tym dniu ulicami naszych miejscowości przechodzą procesje eucharystyczne. Okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. W niektórych miejscowościach, którymi przechodzi procesja Bożego Ciała drogi wykładane są kwiatami. W parafii Krzywcza procesje odbyły się po zakończeniu uroczystych Eucharystii: Średnia godz. 8.00, Krzywcza godz. 11.00, Reczpol godz. 11.00, Ruszelczyce godz. 11.00. Bardzo dziękujemy parafianom za pięknie przygotowane ołtarze.