Odpust w Ruszelczycach

13 maja w Ruszelczycach miał miejsce odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Czarniecki, redaktor Radia Fara.  W kazaniu celebrans wskazał na role Maryi w dziejach zbawienia: „W godzinie śmierci, odchodząc do Ojca Chrystus, w swoje miejsce, oddaje Maryi umiłowanego ucznia i powierza Jej nowe macierzyństwo. Prosi swoją Matkę, by przyjęła Jana jak własnego Syna. W tym symbolicznym geście Jezus powierza swojej Matce wszystkich swoich naśladowców i uczniów, każdą i każdego z nas. Tam pod krzyżem Maryja stała się Matką rodzącego się Kościoła, za który Chrystus oddał swoje życie. Z wysokości krzyża Zbawiciela, Maryja zostaje ustanowiona, jak gdyby „konsekrowana”, na Matkę Kościoła. Dlatego my wszyscy w św. Janie możemy i powinniśmy się odnaleźć i wciąż odnajdywać.   Następnie wskazał na aktualność przesłania fatimskiego – „Taką właśnie drogę ocalenia świata przekazała Matka Boża dzieciom z Fatimy nawołując za ich pośrednictwem do odnowienia wiary, powrotu do Ewangelii, osobistego nawrócenia i pokuty. Poleciła im odmawiać różaniec oraz składać różne ofiary i swoje cierpienia jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy, jakimi ludzkość obraża Boga, a w szczególności za grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu”. Ostrzegał, że gdy jednak ludzie nie podejmą pokuty i zadośćuczynienia, indywidualnego i wspólnotowego, „pozostaje już tylko jedna droga oczyszczenia świata, którą Maryja objawiła w tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. Prowadzi ona przez wojny i cierpienia oraz przez ofiarę krwi rzeszy męczenników”.