Nabożeństwo fatimskie

W sobotę 5 V maja miało miejsce pierwsze w tym roku nabożeństwo fatimskie w Krzywczy.  Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca jest to doskonała okazja, aby zastanowić się nad przesłaniem, które Maryja skierowała do nas za pośrednictwem dzieci z Fatimy. Matka Zbawiciela, po 101 latach od objawień wzywa nas na nowo do realizowania woli Bożej jako jedynej gwarancji zachowania ładu i pokoju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż do spotkania z Nim w chwale nieba. Mówił kaznodzieja: „Gdy zawodzi mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważniejszych sprawach człowieka i świata. Maryja wybrała pastuszków z Fatimy, aby przypomnieć światu wezwanie do nawrócenia i pokuty oraz do konieczności wynagradzania Bogu za grzechy. Po Eucharystii został odmówiony różaniec przed Najświętszym Sakramentem, przeczytane rozważanie, a następnie przy śpiewie pieśni procesja z lampionami.