Uroczystości Katyńskie

Społeczność Krzywczy w dniu 26 kwietnia 2018 r. uroczyście obchodziła 78 rocznicę zbrodni katyńskiej. Powodem wspólnego spotkania był fakt upamiętnienia tragicznej śmierci w Twerze dwóch funkcjonariuszy policji, którzy przed wybuchem II wojny światowej byli związani z Krzywczą: aspiranta Adama Köhlera i aspiranta Andrzeja Polnika. W Twerze mieściła się siedziba NKWD, w której w 1940 r. zamordowano ponad 6,3 tys. polskich policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej. W 1991 r. odnaleziono zbiorowe mogiły Polaków zamordowanych wiosną 1940 r. z rozkazu Józefa Stalina.

Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii w kościele parafialnym. Przewodniczył i kazanie wygłosił ks. por. Krzysztof Ziobro, kapelan Garnizonu Przemyśl. Koncelebrowali także: ks. prałat Janusz Mączka, kapelan policji powiatu przemyskiego, ks. Janusz Wilusz, proboszcz, ks. dr Jan Rogula, wikariusz.  Obecny był ks. płk Jerzy Mokrauz, kapelan ordynariatu prawosławnego. Główny celebrans zachęcał byśmy sięgali do wielkiego skarbca świętości Ojczyzny. „Mądrość tam ukryta powie nam jak żyć i jak postępować. Ta mądrość daje umiejętność odpowiedzialnego i świętego życia. W tym skarbcu znajduje się ofiara życia polskich oficerów, funkcjonariuszy policji, służby więziennej i służby pogranicza zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. Parafrazując znane powiedzenie kaznodzieja wskazał, że „w tym wypadku mowa jest złotem, a milczenie zbrodnią”. Wskazywał na wartość prawdy historycznej: „Nienawiść jest nam obca.  Potrzebujemy prawdy, by zbrodniarzom okazać miłosierdzie i przebaczenie. Wołamy o prawdę, która wyzwala i pobudza do czynów heroicznych.” Mocnym akcentem odbiły się słowa: „Naród, który traci pamięć, traci istnienie”.

Po Eucharystii przy pomniku walk o niepodległość Krzywczy odbył się Apel Poległych z salwą honorową oraz złożenie kwiatów. Zaś przy Szkole Podstawowej im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty zasadzenie „dębów katyńskich” przez rodziny pomordowanych policjantów i przedstawicieli Policji.  Uwieńczeniem spotkania była uroczysta akademia w wykonaniu dzieci i młodzieży miejscowej szkoły.

Na ręce P. mgr Elżbiety Urban, dyrektor SP, a równocześnie pomysłodawczyni tego spotkania, a także nauczycielom i uczniom odpowiedzialnym za przygotowanie uroczystości społeczność lokalna składa gorące podziękowanie.

« 1 z 2 »