III Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia 2018

1. a) Dzisiaj rozpoczynamy X Tydzień Biblijny, któremu będzie towarzyszyć hasło: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. b) Dziś drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem naszej refleksji jest List do Rzymian. Zachęcamy do sięgnięcia po tekst Słowa Bożego. Read more about III Niedziela Wielkanocna – 15 kwietnia 2018[…]