Remont budynku parafialnego 2017

Modernizacja zabytkowej plebanii w Krzywczy trwa od trzech lat. W 2015 roku zostały wzmocnione fundamenty, zrobiona izolacja pionowa pozioma. W 2016 roku został zdjęty dach, strop. Powstał nowy żelbetonowy strop, ściana kolankowa, kominy, nałożony dach z nowym pokryciem. Na poddaszu powstały mieszkania dla kapłanów.

Rok 2017 też był czasem intensywnych prac: przystosowano piwnice pod kotłownię i spiżarkę. Wytynkowano ściany wewnętrzne budynku, położono wylewkę, wykonano iniekcję. Zamontowano instalację: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ciepłowniczą. Wprawiono nowe okna i niektóre drzwi. Pod koniec roku rozpoczęto prace nad ocieplaniem i montażem stropu na poddaszu.

Obecny rok 2018 będzie ostatnim etapem prac, bowiem na odpust parafialny Narodzenia NMP we wrześniu planowane jest poświęcenie obiektu. Czekające prace to: zamontowanie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, nałożenie podłóg, malowanie ścian, urządzenie łazienek, kuchni, kancelarii. Na zewnątrz tynkowanie ścian, wykonanie schodów, położenie kostki oraz ukształtowanie terenu wokół budynku.

Wszystkie czekające nas prace zawierzamy Opatrzności Bożej i życzliwości parafian. W dalszym ciągu składamy projekty na zdobycie środków zewnętrznych na remont, ale także prosimy o dalsze indywidualne wpłaty parafian.

Numer konta bankowego: BS Dynów O/Dubiecko F/Krzywcza 16 9093 1046 2003 0345 0001