I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017

1. a) Dzisiaj rozpoczynamy nowy rok liturgiczny w Kościele – 2017/2018. Ten rok będzie przebiegał pod hasłem: “Duch, który umacnia miłość”. Jego celem jest ponowne odkrycie Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami. Głębsze poznanie trzeciej Osoby Trójcy Świętej jest bardzo potrzebne. Dzięki pieczęci Ducha, otrzymanej w Read more about I Niedziela Adwentu – 3 grudnia 2017[…]