W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 26.11.br do grona Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii Krzywcza zostało przyjętych 14 nowych ministrantów. Po wielomiesięcznym przygotowaniu prowadzonym przez ks. Krzysztofa i ks. Jana otrzymali oni specjalne błogosławieństwo do pełnienia tej zaszczytnej służby, która jest od wieków Kościołowi potrzebna. Ministrant zostaje powołany do służby Bogu, kocha Go i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki przy ołtarzu. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość, przez swoją sumienność i pilność staje się przykładem dla innych.
Oto imiona nowych ministrantów: Przemysław Błotnicki – Reczpol, Hubert Czarniecki – Średnia, Patryk Iwasieczko – Reczpol, Kevin Kaczmarski – Średnia, Oskar Olearczyk – Reczpol, Szymon Pawłowski – Reczpol, Szymon Pawłowski – Ruszelczyce, Mikołaj Pinkowicz – Średnia, Mateusz Rogosz – Krzywcza, Kacper Szałaj – Krzywcza, Paweł Szałaj – Krzywcza, Szymon Szpytman – Reczpol, Jakub Świst – Reczpol, Bogusław Wanat – Krzywcza.
Sama Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, to zarazem święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Nowym sługom ołtarza życzymy rozwijania w sobie Bożego życia, pracy nad swoim charakterem, czuwania nad czystością serca i duszy oraz wytrwałości w służbie Jezusowi.