Odpust w Reczpolu

W dniu 29 października 2017 przeżywaliśmy w Reczpolu Odpust ku czci Św. Jana Pawła II. W tym roku miał on uroczystą i piękną oprawę ze względu na 10 rocznicę poświęcenia świątyni. Najważniejszym zaproszonym gościem był JE Ks. bp Stanisław Jamrozek, który przewodniczył uroczystej liturgii w asyście ks. Ryszarda Panka, dziekana z Dubiecka oraz miejscowych duszpasterzy. W kazaniu Ksiądz Biskup mówił o zaangażowaniu apostolskim świętego patrona: “Wszędzie Ojciec Święty niósł Chrystusa i ukazywał Go, jako Zbawiciela świata. Zwracał uwagę na pozytywne wartości kultury każdego narodu i zachęcał do wydobycia z niej ziaren prawdy, wyrażania poprzez nie wiary i ubogacanie nimi całego Kościoła”.

Ks. Biskup dokonał poświęcenia nowo wstawionych witraży oraz koron na figury Matki Bożej Fatimskiej z Krzywczy, Reczpola i Średniej. Poświęcił również podarowaną przez ks. Stanisława Pawłowskiego, rodaka, jubilata – 10 lat kapłaństwa, przepięknej monstrancji. Ukoronowaniem uroczystości było dziękczynne Te Deum i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.